Nuohous

Nuohouksen tarkoitus

Tulisijojen ja savuhormien nuohouksen tarkoituksena on estää palamisjätteen aiheuttama tulipalon vaara. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristön suojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi.

Säännöllinen nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista vähentäen päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta.

Nuohouksen hinta

Hinnastomme on pyritty rakentamaan siten, että palvelu tehdään asiakkaalle mahdollisimman edulliseksi silloin, kun nuohooja on jo kyseisellä alueella liikkeellä. Näin nuohoojalta säästyy aikaa, asiakkaalta rahaa ja autosta dieseliä sekä luontokin kiittää.

Nuohoushinnastoon pääset tästä.

Nuohous ja ilmanvaihtolaitteiden huolto

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että:

Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä:

Nuohouskerrat

Kerran vuodessa nuohotaan kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineella tai raskaalla polttoöljyllä toimivat tulisijat hormeineen. Suuluukuttoman tulisijan tulipesä (avotakka) nuohotaan vain erikseen sovittaessa, hormi on kuitenkin nuohottava joka vuosi.

Kerran vuodessa nuohotaan myös yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen. Tämä määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja.

Kerran vuodessa nuohotaan muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit.

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun loma-asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineen.
 

Nuohouksen järjestäminen

Nuohousta koskeva lainsäädäntö uudistui 1.1.2019. Muutokset koskivat nuohouspalveluiden järjestämisen sääntelyä eli piirinuohousjärjestelmän loppumista. Muutoksessa nuohouspalvelujen tarjoaminen vapautuu mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että pelastuslaitoksilta nuohouksen järjestämisvastuu / -velvollisuus poistuu pelastusalueeltansa.

Kainuun pelastuslaitoksen alueella käytetään siirtymäaikaa, eli Kainuun alueella piirinuohousjärjestelmä on voimassa 30.6.2019 saakka.
1.7.2019 lähtien Kainuussa kiinteistönomistaja voi tilata nuohoustyön haluamaltaan palveluntarjoajalta, jolla on Nuohoojan ammattitutkinto.