Nuohous

Nuohouksen tarkoitus

Tulisijojen ja savuhormien nuohouksen tarkoituksena on estää palamisjätteen aiheuttama tulipalon vaara. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristön suojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi.

Säännöllinen nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista vähentäen päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta.

Nuohous ja ilmanvaihtolaitteiden huolto

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että:

Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä:

Nuohouskerrat

Kerran vuodessa nuohotaan kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineella tai raskaalla polttoöljyllä toimivat tulisijat hormeineen. Suuluukuttoman tulisijan tulipesä (avotakka) nuohotaan vain erikseen sovittaessa, hormi on kuitenkin nuohottava joka vuosi.

Kerran vuodessa nuohotaan myös yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen. Tämä määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja.

Kerran vuodessa nuohotaan muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit.

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun loma-asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineen.
 

Nuohouksen järjestäminen

Alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Alueen pelastustoimi voi alueellaan tai osassa sitä:

Alueen pelastustoimen järjestäessä nuohouspalvelut 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla se päättää myös nuohouksesta perittävästä maksusta.

Rakennuksen omistajan, haltijan ja huoneiston haltijan 13 §:ssä säädetty velvollisuus huolehtia siitä, että tulisijat ja savuhormit on huollettu ja puhdistettu voidaan toteuttaa ainoastaan alueen pelastustoimen 1 momentin mukaisesti päättämän palvelujen tuottajan toimesta. Pelastuslaitos voi kuitenkin yksittäisen kohteen osalta antaa luvan siihen, että nuohouksen suorittaa joku muu kuin nuohooja.